Peygamberimizin (sas) Ahlakı Nasıldı?

0
329

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI

Ahlak; huy ve davranış güzelliğidir. Hayatımızı insani ve İslami ölçüler içerisinde yaşamaya, güzel ahlak denir. Toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi de ahlaktır. Ahlak; İnsaniyeten ve İslamiyeten uyulması gereken kurallar manzumesidir.
Ahlak hakkında Peygamberimiz (sas) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet Gününde, sevap terazisine konulan en ağır amel, takva ve güzel ahlaktır.” (Ebu Davut)
Yine başka bir sözlerinde ise: “Allah’ım Beni güzel ahlaka hidayet et. Güzel ahlaka hidayet eden ancak Sen’sin. Beni kötü ahlaktan uzaklaştıran da yalnız Sen’sin.” (Müslim)
Hazreti Aişe Annemiz de: “Resulullah (sas) hiç kimseyi azarlamazdı. Kendisine kötülük edenlere, kötülükle karşılık vermezdi. Kendisine yapılan fenalıklara, önem vermez, onları yapanları affederdi. Bir kimse hakkında iki şıktan birisini tercih edeceği zaman, günaha girmemek şartıyla, en merhametli olan şıkkı tercih ederdi. Sevgili Peygamberimiz (sas) şahsına yapılan bir kötülüğün intikamını almazdı. İlahi emirlere karşı yapılan haksızlığın, cezasını mutlaka verirdi.”
Sevgili Peygamberimiz (sas) hiçbir Müslüman’a beddua etmemiş, hiçbir kadın ve hizmetçiyi incitmemiş, hayvanlara güçlerinin üzerinde yük yüklememiş, eziyet etmemiştir. Haram olmamak şartıyla, insanların isteklerini geri çevirmemiştir.
Sevgili Peygamberimiz (sas), evine geldiği zaman selam verir ve tebessümle evde bulunanların hal ve hatırını sorar, onlara güzel sözler söylerdi. Konuşurken de, acele etmeden konuşur ve dinleyenler sözlerini ezberleyebilirlerdi.

Hazreti Muhammed’in (sas) terbiyesinde yetişen Hind bin Ebi Hale, Efendimizin (sas) huy ve tabiatını şöyle tasvir ediyor: “İnce kalpli, yumuşak huyluydu. Hiç kimseyi mahcup etmek istemezdi. Birisi Hakk’a karşı gelecek olursa, onunla bütün gece uğraşır, Hakk’ı müdafaa ederdi. Bunun yanında, kişisel bir hatadan dolayı, asla kızmazdı. Kendi şahsına yapılan kötülüğün, intikamını almak istemezdi.”
Hazreti Ali (ra), Sevgili Peygamberimizin (sas) gözetiminde yedi yaşından itibaren uzun bir zaman kalmıştı. Bunu bilen Hazreti Hüseyin (ra), babası Hazreti Ali’den (ra) dedesini anlatmasını istemiş, bunun üzerine Hazreti Ali, Efendimiz (ra): “Resul-ü Ekrem güler yüzlü ve yumuşak kalpli idi. Sert veya kaba değildi. O’nun (sas) ağzından müstehcen hiçbir kelime çıkmazdı. Başkalarının hareket tarzını ayıplamaz, sevmediği bir tavır hakkında bir şey söylemez, onu önemsememekle yetinirdi. Şayet böyle bir harekette bulunan adam, kendi tavrının tasvip edilmesini isteyecek olursa, Hazreti Peygamber (sas), onu azarlamadan, kalbini kırmadan, bu hareketi tasvip etmekten kaçınır veya susarak muhatabına memnuniyetsizliğini ifade ederdi.

Peygamberimiz (sas) kendi adına üç şeyden kaçınırdı:
1- Münakaşa ve mücadeleden,
2-Gereksiz söz söylemekten,
3-Kendisini ilgilendirmeyen işlerle uğraşmaktan sakınırdı.
Peygamberimiz (sas) başkaları adına üç şeye dikkat ederdi:
1-İnsanları tenkit etmez, ortaya konuşurdu.
2-Hiçbir kimseye hakaret etmezdi.
3-Başkalarının sırlarını öğrenmek istemezdi.

Sevgili Peygamberimizin (sas) konu ettiği meseleler, halka fayda sağlayacak meselelerdi. O (sas), konuştuğu zaman bütün Sahabe susar, başlarını öne eğerek O’nu (sas) dinlerlerdi. Biri söz söylediği zaman, Hazreti Peygamber (sas), onu dikkatle dinlerdi. İnsanlar güler, Hazreti Peygamber ise gülümserdi. Yabancı biri O’na (sas) kabaca bir söz söyleyecek olursa, Peygamberimiz (sas), onu sabırla dinlerdi. O (sas), kendisine övgüler dizilmesini asla sevmezdi. Biri gördüğü iyilikten dolayı, O’na (sas) teşekkür edecek olursa, onun teşekkürünü kabul ederdi. Hazreti Peygamber (sas), kimsenin sözünü asla kesmezdi.

Kendisi, son derece iyiliksever, özü sözü doğru, temiz, yufka yürekli, hoş sohbet bir insandı. Kendisini ilk defa görenler, vakar ve heybeti karşısında titrerlerdi. Hazreti Peygamber (sas) ile arkadaşlık edenler, O’na (sas) hayran kalırlardı.” dedi.

PEYGAMBERİMİZİN GENÇLİĞİ
İslam âlimleri ve batılı mütefekkirler, Kâinatın Efendisinin (sas), peygamber olmadan da şu vasıflarla donatılmış olduğunu ifade ediyorlar:
1- Ahlakça insanların en güzeliydi.
2- Soy bakımından insanların en şereflisiydi.
3- Komşuluk haklarını en fazla gözeten insandı.
4- Yumuşak huylulukta (Hilimde) zirvedeydi.
5- Emin ve güvenirlilikte emsalsizdi.
6- Kötülükten ve insanları alçaltan huylardan da, en uzak bulunanıydı.

Sevgili Peygamberimizin (sas) Şefaatine Nail Olmanızı Dilerim…

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz