İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu

0
248

İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu, Zekatın Alan ve Veren Açısından Önemi,Toplumsal Faydaları

Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin…

VEREN AÇISINDAN ZEKATIN ÖNEMİ

* Zekât ferdi, maddeperestlikten korur. İnsandaki ihtiras zincirini kırar. Kalbin katılaşmasını ve nefsin azgınlaşmasını önler.
* Zekât halka şefkatin anahtarıdır.
* Zekât malı ebedîleştirir. Allah rızası yolunda âmme menfaatine harcanan mal, zâyi olmaz, ebedîleşir.
* Zekât ruh ve beden arasında bir denge sağlar.
* Zekât Allah’a yüksek bir şükrün ifadesidir. Sadece lisanla yapılan şükürle malın şükrü edâ edilmiş olmaz. Malın şükrü ancak zekât ve sadakalar yoluyla ifa edilir.
* Zekât malı temizler. Zekât, ferdi cimrilikten ve elindeki malını düşmanlık, kıskançlık, hırsızlık ve zehirli bakışlardan koruyarak temizler. İnsana böylece büyük bir mal ve can güvenliği sağlar.
* Zekât mal sahibini malın esaretinden kurtarır, hürriyete kavuşturur. Hadis-i şerîf’te:
“Altın ile gümüş (paraya) tapanlarla kadifeye (lükse) tapanlar helâk olmuştur” denilmektedir.
* Zekât zenginin şahsiyetini geliştirir, onu hayra yöneltir. Toplumda değer ve itibarını artırır.
* Zekât malı çoğaltır. Malın büyümesine ve bereketlenmesine sebebtir. Allah’ın bu konuda va’di vardır.
Zekâtın verilmemesi ise, malın zâyiine ve noksanlaştırılmasına sebebdir.
* Zekât ferdi yatırıma teşvik eder.
* Zekât kalbdeki dünya sevgisine karşı bir ilâçtır.
* Zekât müslümanı mal fitnesinden korur. Âyet-i kerîmede şöyle buyurulmaktadır:
“Sizin mallarınız ve evlâdlarınız fitne ve imtihandan başka bir şey değildir. Allah katındaki mükâfat ise, büyüktür.” (et-Tegâbün, 15).
Hadîs-i şerîf’te ise şöyle buyurulur:
“Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır.” * Zekât müslümanı, malî yönden disipline sokar.
* Zekât ferde malî gücün önemini de hatırlatır.

TOPLUM AÇISINDAN ZEKATIN ÖNEMİ:

* Zekât mülkiyette kuvvet dengesidir. Ne tamamen sâhibinin mülkiyetini giderir, ne de tamamen onun elinde bırakıp fakirlerin de onu edinmelerine mâni olur. Mülkiyeti belli ölçüler içinde fakir ile zengin arasında bölüştürür.
* Zekât bir nevi sosyal güvenlik ve içtimaî sigortadır. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek; fakir, miskin, borçlu, yolda kalmış yolcu gibi zayıf insanların elinden tutmak zekâtın hedefleri arasındadır. Ferdin şahsiyetini takviye eden, iktisaden güçlendiren, maddî ve mânevî imkânlarını geliştiren herşey cem’iyeti de kuvvetlendirir.
* Zekât ihtiyaç sâhibi bütün sınıflara, bu sınıfların bedenî, ruhî, ahlâkî her türlü ihtiyaçlarına şâmil bir sigortadır. Modern sosyal sigorta fikrinin ilk temeli 1941 yılında atılmıştır. İngiltere ile A.B.D. temsilcileri 1941 yılında Atlantik andlaşması için toplanmışlar, bu toplantıda ferdler için sosyal sigorta teşkilâtının kurulmasını karara bağlamışlardır. Halbuki İslâmiyet bunu zekât müessesesi ile 1400 yıl önceden vaz’etmiştir.
* Zekât, toplumda zengin ile fakir arasındaki uçurumları, farklılaşmaları ortadan kaldırır. Sınıflar arası mesafeyi yaklaştırır ve orta sınıfın teşekkülünü sağlar.
Toplumda orta halli vatandaşların artması, piyasada rahatlık meydana getirir. Mal sadece bir sınıfın inhisarında kalmaktan kurtularak fakirlerin de satın alma güçleri artar. Sırf zenginler değil, geniş bir halk kitlesi de cem’iyet içinde sıkılmadan zarurî ihtiyaçlarını te’min ederek yaşayabilme imkânına kavuşur.
Malın sadece zenginler elinde dolaşan bir servet olması, âyet-i kerîmeyle yasaklanmıştır (el-Haşr, 7). Bu da zekât yoluyla te’min edilir.
* Zekât paranın stok edilmesini önler, yatırıma yöneltir. Çünkü kârdan değil, ana paradan verildiği için, işletilmedikçe devamlı eksilecektir. Sâhibi de eksilmeyi önlemek için parayı yatırıma yöneltir, artırma yoluna gider.
* Zekât sosyal dengeyi sağlar. Cenâb-ı Hak kulları yaratılış bakımından olduğu gibi yaşayış ve maişet bakımından da farklı seviyede yaratmıştır. Kimi zengin, kimi fakir, kimi orta halli..
Âyet-i kerîmede:
“Allah rızkı vermekte bâzınızı bâzınıza üstün kıldı” (en-Nahl, 71) buyurulmaktadır.
Bütün insanların aynı seviyede gelir sâhibi olmaları imkânsızdır. Çünkü toplumda mes’uliyet ve enerji sarfı bakımından birbirinden çok farklı görevler vardır. Bu görevlerin ihmalinden doğacak zararlar, cem’iyeti felce uğratır. Bütün görevlerin ücreti aynı olsa, kimse ağır ve mes’uliyetli işe tâlib olmaz, hep hafifini tercih eder. Böylece ağır ve mes’uliyetli işler ihmale uğrayarak hayat nizamı bozulur.

Abone Ol-Güncel Videolardan Haberdar Ol- https://goo.gl/Uj8EGp

Bir Ayet Bir Hadis-https://goo.gl/E1HXb7

İlmihal- https://goo.gl/7F3T17

Örnek İnsan Efendimiz (sas)- https://goo.gl/Kc91Ch

Aile Hayatı- https://goo.gl/tkruZe

Cevşen- https://goo.gl/S6JzRD

Kısa Sureler (Namaz Sureleri)- https://goo.gl/37xRT7

Kur’an’ın Önemi- https://goo.gl/pTQbjv

Kur’an Hatmi (Mukabele)- https://goo.gl/7jszAW

Bir Yastıkta Bir Ömür- https://goo.gl/XsNDSW

Yolumuzu Aydınlatanlar- https://goo.gl/JC7GxN

Merak Ettiklerimiz- https://goo.gl/SVUq5B

Ramazan ve Orucun Önemi- https://goo.gl/D9LPg9

Mübarek Gün ve Geceler- https://goo.gl/UxwtbN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz