Cevşen Bab 31-40, Cevşen 31-40 Bab Dinle, Cevşen Bab 31-40 Dinle

0
982

Cevşen Bab 31-40-Cevşen 31-40 Bab Dinle-Cevşen Bab 31-40-Cevşen Dinle-Listen Jawshan-Jawshan

Rabbim Dualarımızı Kabul Etsin…

CEVŞEN NEDİR?

Cevşen olarak bilinen ve Peygamber Efendimize (sas) Uhud Savaşı’nda Cebrail (as) tarafından bildirildiği hakkında bazı rivayetler olsa da bunlar sahih bilgiler değildir. Bu konuda geçen hadis rivayetleri hadis kriteri açısından hiçbir tutarlılığı yoktur. Ancak güzel birer dua ve zikir olarak değerlendirilebilir.
Kur’an Allah’ı çokça zikrediniz diyor.. Yine O’na isimleri ile dua ediniz diyor… Cevşen’e bakıyoruz her iki manayı da ihtiva ediyor. Bediüzzaman gibi sünni ve keşfe açık bir âlim de üzerinde ısrarla duruyor, kendisi de çok okuyor. Dua edin, icabet edeyim buyuruluyor… Bir noktada yanılgı olabilir: Dua bir ibadettir. İstenilen husus ya dünyada ya ahiret itibariyle kabul olunur. Dünyada neticesi görülmezse dua olmadı denmez. Bediüzzaman Hazretleri bahsettiği iki duanın ind i ilahide makbul ve kabulü ile hatta dünyada da zehirlenmelerinin etkisinden kurtulduğunu söylüyor elbette yalan söylemiyor. Öyle bir zata yalan isnat eden bütün hayatında kutup yıldızı mesabesinde bulunmuş bir zat için ‘hayır yıldız böceği idi’ demek istiyor oysaki hayatının, eserlerinin ve dine fedakarane hizmetinin şehadetiyle o bir yıldız böceği değil bir kutup yıldızı idi üstelik Cevşen duasının manalarının Kur’an’ın hülasası olduğunu beyan ediyor yani Kur’an’dan süzülmüş bir ders olduğunu söylüyor… Öyleyse böyle kıymetli bir duayı dışlamanın bir manası yok… Okuyan ihlasla okur… Allah’ın isimlerini zikretmekle, dua etmekle görülebilecek faydalar ise ya bizzat görülür ya da yine Cenab-ı Hakk’ın bir icabeti olarak sonra görülür (kabirde, ahirette ya da dünyada başka surette)

Bir de kader hükmünü verince bir hadise de o şekilde gerçekleşir… Üzerinde Cevşen taşıdı veya Cevşen okuyordu da bu niye başına geldi denecek bir durum yoktur. İhlasla okuyanı da maddi manevi birçok zarardan koruyacaksa yani Allah bu duaya öyle icabet edecekse, bunda da kıskanacak veya anlaşılmayacak bir husus olmasa gerektir… Dua ile niyaz ile korunmayacak, isteklerimize nail olmayı istemeyeceksek başka kime dua edip münacatta bulunacağız…

CEVŞEN-İ KEBİR OKUMANIN FAZİLETİ

Kelime olarak bir zırh anlamına gelen Cevşen-in maddi ve manevi yönden görülen birçok faziletleri vardır? Yani: Bin bir esma-i İlâhiyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur’an’dan çıkan bir harika münacat olan ve marifetullahta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede “Zırhı çıkar, onun yerine bu Cevşen’i oku” diye Cebrail vahiy getiren “Cevşen-ül Kebir.” münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler ihtiva etmektedir.
Zeynel Abidin’den rivayet edilmiş olup, onun okuduğu virtlerindendir. Zincirleme olarak Ümame, Cafer bin Muhammed Sadık, o da babasından, o da dedesi Hz. Hüseyin’den, oda Hz. Ali’den rivayet etmiş olmaktadır.
Hz. Ali oğlu Hz. Hüseyin’e: “Ey oğlum, Sana kendisinden başka ilah olmayıp, şanı yüce olan Allah’ın sırlarından bir sırrı öğreteyim ki, Allah’ın resulü o sırrı bana öğretmiştir.” diyerek o sırrın Cevşen olduğunu bildirir.

Resulullah (sas) anlatıyor:

“Vaktaki üzerimde zırh varken ben şiddetli sıcak bir günde Uhud’a gidiyordum. Sema tarafına bakıyor ve Allah’a dua ediyordum. Birden gördüm ki sema kapıları açılmış, Cibril nurlu bir vaziyette indi ve Allah Sana Selam, Tahiyyat ve İkramda bulunuyor ve zırhı çıkar bu duayı oku” diyor. Ben de onu okudum ve taşıdım. Zira o zırhtan daha büyüktür, koruyucudur. Dedim ki: “Ey kardeşim Cibril, bu sadece benim için mi? Yoksa benim ve ümmetim için mi?” Dedi ki: “Ya Resulullah, bu dua (Cevşen) Allah tarafından Sana ve ümmetine bir hediyedir. Onun (okumanın) sevabını ise, ancak Allah bilir. Kim ki onu taşır ve okursa, ister sabah, ister akşam, evinden çıktığında Allah hakkında o kişiye salih amel yapmış muamelesi vacib olur.

Abone Ol-Güncel Videolardan Haberdar Ol- https://goo.gl/Uj8EGp

Bir Ayet Bir Hadis-https://goo.gl/E1HXb7

İlmihal- https://goo.gl/7F3T17

Örnek İnsan Efendimiz (sas)- https://goo.gl/Kc91Ch

Aile Hayatı- https://goo.gl/tkruZe

Cevşen- https://goo.gl/S6JzRD

Kısa Sureler (Namaz Sureleri)- https://goo.gl/37xRT7

Kur’an’ın Önemi- https://goo.gl/pTQbjv

Kur’an Hatmi (Mukabele)- https://goo.gl/7jszAW

Bir Yastıkta Bir Ömür- https://goo.gl/XsNDSW

Yolumuzu Aydınlatanlar- https://goo.gl/JC7GxN

Merak Ettiklerimiz- https://goo.gl/SVUq5B

Ramazan ve Orucun Önemi- https://goo.gl/D9LPg9

Mübarek Gün ve Geceler- https://goo.gl/UxwtbN

Zekat ve Sadakanın Önemi- https://goo.gl/Uu1Uvf

Kıssa Hadisler- https://goo.gl/MHoyHf

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz