İslamda Zekatın ve İnfakın Önemi, Sadakanın, Zekatın Faydaları Nelerdir?
12 Haziran 2018 Yorumlar 0 350 Görüntülenme

İslamda Zekatın ve İnfakın Önemi, Sadakanın, Zekatın Faydaları Nelerdir?

İslamda Zekatın ve İnfakın Önemi, Sadakanın, Zekatın Fert ve Toplumsal faydaları Nelerdir?

Rabbim, Cömert Kullarından Eylesin…

İNFAK VE ZEKATIN ÖNEMİ

Konuya infak, zekat ve sadaka kavramlarının sözlük ve terim anlamları ve kapsamları kısaca açıklanarak başlanılabilir. Daha sonra zekatın İslam Dini’ndeki yeri, önemi, fazileti; zekat vermeyenlerin ahirette karşılaşacakları durumlar ile sorumlulukları ve kayıpları Kur’an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verilerek ele alınır.

Zekatın Allah’ın rızasını kazandıran, kişide malın araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmesini önleyen, insanda başkalarını düşünme, merhamet ve iyilik duygularını geliştiren ve toplumsal barışı sağlayan bir ibadet olduğu belirtilir.Bu bağlamda zekatın kişiyi cimrilik hastalığından koruyacağı, kalbi dünya sevgisinden uzaklaştıracağı, zekat veren ve zekat verilen kişiler arasından sevgi bağlarının kuvvetlenmesine vesile olacağı, böylece arzulanan sosyal barış ve toplumsal kaynaşma ortamının oluşacağı üzerinde durulur. Zekatın, bireyin Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmasını sağlayacağı, bireyi alan el değil veren el olma yüceliğine ulaştıracağı anlatılır.
Ayrıca zekatın malın temizlenmesine ve artmasına katkıda bulunacağı, toplumda iktisadi hayatın canlanmasını, milli manevi değerlerin korumasını sağlayacağı, fakirlik, yoksulluk, dilencilik, sosyal çatışma ve umumi afetlerin doğurduğu problemlerin çözülmesinde en etkin rolü oynayacağı hususları üzerinde de durulur.

İslâm’ın, yoksula yardımı kişinin isteğine bırakmadığı, zengin olan herkesin zekat vermesini zorunlu kıldığı; topluma denge, huzur, dayanışma güven ve mutluluk getirebilmesi için müslümanlara düşen görevin zekatı ödemek ona işlerlik kazandırmak olduğu vurgulanır.
III. Konunun Özet Sunumu

İnfak, dinî bir terim olarak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanma amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve nakdî yardım etmesi demektir.
Bu yönüyle infak, hem farz olan zekâtı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içerir. İnsanın sahip olduğu servetin gerçek sahibi Allah’tır. O’nun emanet olarak
verdiği bu servetten başkalarına vermek gerekir.

Kur’an’da Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olan müttaki mü’minlerin özellikleri sayılırken bunlar arasında infâk da zikredilmiştir.
Sadaka ise Allâh Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir. Hem bedeni ve hem de mali olabilir. Farz, vacip ve mendub şeklinde taksim edilebilir. Zekât ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz, sadaka-i fıtır vacip ve diğerleri ise menduptur.
Hz. Peygamber sadaka ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adâlet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır.

Abone Ol-Güncel Videolardan Haberdar Ol- https://goo.gl/Uj8EGp

Bir Ayet Bir Hadis-https://goo.gl/E1HXb7

İlmihal- https://goo.gl/7F3T17

Örnek İnsan Efendimiz (sas)- https://goo.gl/Kc91Ch

Aile Hayatı- https://goo.gl/tkruZe

Cevşen- https://goo.gl/S6JzRD

Kısa Sureler (Namaz Sureleri)- https://goo.gl/37xRT7

Kur’an’ın Önemi- https://goo.gl/pTQbjv

Kur’an Hatmi (Mukabele)- https://goo.gl/7jszAW

Yolumuzu Aydınlatanlar- https://goo.gl/JC7GxN

Merak Ettiklerimiz- https://goo.gl/SVUq5B

Ramazan ve Orucun Önemi- https://goo.gl/D9LPg9

Mübarek Gün ve Geceler- https://goo.gl/UxwtbN

Zekat ve Sadakanın Önemi- https://goo.gl/Uu1Uvf

Kıssa Hadisler- https://goo.gl/MHoyHf

Önceki Zekatın Önemi, Zekat İbadetinin Kazandırdıkları Nelerdir?
Sonraki Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?, Zekatta Nelere Dikkat Edilmeli?

Bunları da beğenebilirsin

Bir Ayet Bir Hadis 0 Yorum

Allah’ın En Sevdiği Kullar Kimlerdir?

Allah’ın En Sevdiği Kullar Kimlerdir?, Cennetlik İnsanların Vasıfları, Allah’ın Sevdiği İnsanlar Rabbimin, Sevdiği Kullarından Olmayı Nasip Etsin… Abone Ol-Güncel Videolardan Haberdar Ol- https://goo.gl/Uj8EGp Bir Ayet Bir Hadis-https://goo.gl/E1HXb7 İlmihal- https://goo.gl/7F3T17 Örnek

Zekat ve Sadaka 0 Yorum

Zekata Tabi Malların Özellikleri?, Altın-Gümüş-Ticaret Mallarının Hayvanlar ve Ürünlerin Zekatı

Zekata Tabi Malların Özellikleri?, Altın-Gümüş-Ticaret Mallarının Hayvanlar ve Ürünlerin Zekatı Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… ZEKATI VERİLECEK MALIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?: 1. Tam mülkiyet: Sözkonusu malın hem kendisinin, hem

Zekat ve Sadaka 0 Yorum

İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu

İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu, Zekatın Alan ve Veren Açısından Önemi,Toplumsal Faydaları Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… VEREN AÇISINDAN ZEKATIN ÖNEMİ * Zekât ferdi, maddeperestlikten korur.

0 Yorum

Henüz yorum yok!

Haydi durma ilk sen bu yazıyı yorumla!

Cevap bırakın