Hiçbir mesaj bulunamadı, lütfen bir mesajı düzenleyip ana kaydırma çubuğu mesajı olarak ayarlayın.

Zekata Tabi Malların Özellikleri?, Altın-Gümüş-Ticaret Mallarının Hayvanlar ve Ürünlerin Zekatı

Zekata Tabi Malların Özellikleri?, Altın-Gümüş-Ticaret Mallarının Hayvanlar ve Ürünlerin Zekatı Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… ZEKATI VERİLECEK MALIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?: 1. Tam mülkiyet: Sözkonusu malın hem kendisinin, hem de menfaatlerinin tam olarak sahibi olması gerekir (detaylar için bkz.Zekata tabi olan ve olmayan mallara örnekler). 2. Nema: Malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etme özelliğine sahip olmasıdır. 3. İhtiyaç

Zekata Tabi Mallar Nelerdir?, Bu Malların Zekatları Nasıl Verilecek

Zekata Tabi Mallar Nelerdir?, Bu Malların Zekatları Nasıl Verilecek Rabbim Kabul Etsin.. HANGİ MALLAR ZEKATA TABİ DEĞİLDİR? 1. Bir insanın gerek kendi şahsının ve gerekse nafakasını temin ile mükellef olduğu aile efradının zarurî ihtiyaçlarını karşılayan ve şeriat dilinde havâyic-i asliyye (temel ihtiyaçlar) tabir edilen mallardan zekât lâzım gelmez. Havâyic-i asliyye içine şu mallar girer: * İkametgâhlar, evin içindeki eşyalar, elbiseler,

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?, Zekatta Nelere Dikkat Edilmeli?

Zekat Kimlere Verilir, Kimlere Verilmez?, Zekat Verirken Nelere Dikkat Etmeliyiz?, Zekatın Farz Olması Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… ZEKAT KİMLERE VERİLİR? KİMLERE VERİLMEZ? 1 – Bir kimse zekâtını, fakir olan kendi usûl ve fürûuna yani, babasına, dedesine, anasına, ninesine, oğul ve torunlarına veremez. Fakir olan hanıma da zekât düşmez. Çünkü bunlara verilen zekâtın menfaati, kısmen zekât verenin kendisine

İslamda Zekatın ve İnfakın Önemi, Sadakanın, Zekatın Faydaları Nelerdir?

İslamda Zekatın ve İnfakın Önemi, Sadakanın, Zekatın Fert ve Toplumsal faydaları Nelerdir? Rabbim, Cömert Kullarından Eylesin… İNFAK VE ZEKATIN ÖNEMİ Konuya infak, zekat ve sadaka kavramlarının sözlük ve terim anlamları ve kapsamları kısaca açıklanarak başlanılabilir. Daha sonra zekatın İslam Dini’ndeki yeri, önemi, fazileti; zekat vermeyenlerin ahirette karşılaşacakları durumlar ile sorumlulukları ve kayıpları Kur’an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verilerek ele alınır.

Zekatın Önemi, Zekat İbadetinin Kazandırdıkları Nelerdir?

Zekatın Önemi, Zekatı Alan ve Veren Açısından Faydaları, Zekat İbadetinin Kazandırdıkları Nelerdir? Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… ZEKATIN FAYDALARI: Zenginle fakir ortasındaki uçurumu kaldıran, aralarında dostluk ve sevgi ilişkilerini kuran zekat ve yardımlaşmadır. 1- Zekat, toplumda ekonomik bir denge kurar. Zenginin malından bir bölümünü fakirlere verdirerek aradaki zenginlik farkını belli bir seviyede tutar. Zengin çok zengin, fakir de

İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu

İslamda Zekatın Önemi, Ne Zaman Farz Oldu, Zekatın Alan ve Veren Açısından Önemi,Toplumsal Faydaları Rabbim Yapmış Olduğumuz Hayır Hasenatı Kabul Etsin… VEREN AÇISINDAN ZEKATIN ÖNEMİ * Zekât ferdi, maddeperestlikten korur. İnsandaki ihtiras zincirini kırar. Kalbin katılaşmasını ve nefsin azgınlaşmasını önler. * Zekât halka şefkatin anahtarıdır. * Zekât malı ebedîleştirir. Allah rızası yolunda âmme menfaatine harcanan mal, zâyi olmaz, ebedîleşir. *

Üç Ayların Önemi, Üç Ayların Fazileti, Recep, Şaban ve Ramazanı Nasıl Değerlendirmeliyiz?, Kandiller

Üç Ayların Önemi, Üç Ayların Fazileti, Recep, Şaban ve Ramazanı Nasıl Değerlendirmeliyiz?, Kandiller Rabbim Bu Mübarek Günleri Hakiki Manada Değerlendirmeyi Nasip Etsin… ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah’a ve elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz bunu

Regaip Gecesi Özel, Regaip Nedir? Regaip Gecesi Neler Olmuştur?, Regaibi Nasıl Değerlendirelim?

Regaip Gecesi Özel, Regaib Nedir? Regaib Gecesi Neler Olmuştur?, Regaibi Nasıl Değerlendirelim? Rabbim Mübarek Geceleri Hakkıyla Değerlendirebilen Kullarından Eylesin… REGAİB NEDİR? Regâib, Arapça bir kelimedir ve “reğa-be” kökünden gelmektedir. “Reğa-be”, kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. “Reğîb” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet

Miraç Kandili Özel Programı, Miraç Nedir?, Miracın Önemi, Miraç Kandilinde Neler Yapmalıyız?

Miraç Kandili Özel Programı, Miraç Nedir?, Miracın Önemi, Miraç Kandilinde Neler Yapmalıyız? Rabbim Miraç Kandilini En Güzel Şekilde Değerlendirenlerden Eylesin… MİRAÇ KANDİLİ: Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu

Berat Gecesi Nedir?, Berat Gecesinin Önemi, Berat Gecesinin Kutsiyeti ve Nasıl Değerlendirmeliyiz?

Berat Gecesi Nedir?, Berat Gecesinin Önemi, Berat Gecesinin Kutsiyeti ve Nasıl Değerlendirmeliyiz? Kandiliniz Mübarek Olsun… BERAT GECESİ’NİN VE ÖNEMİ: Duhan suresinin 2., 3. ve 4. ayetlerinin Berat Gecesi’nden bahsettiği bildirilmektedir. Âyetlerin meali şöyle: “O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur.” Tefsirlerde bu